Krabbenkreek Oosterschelde

Loading

Krabbenkreek-Oosterschelde

De Krabbenkreek is een uitloper van Nationaal Park Oosterschelde, gelegen tussen Tholen en Sint Philipsland in de provincie Zeeland. 

Een unieke bestemming voor rustzoekers en natuurliefhebbers.

Wandelen fietsen en fotograferen in een nog ongerept stukje Zeeland

Sint Annaland heeft een haven aan de KrabbenkreekIn deze uitloper komt het getijdewater tot rust, Oosterscheldezodat met het water meegevoerd zand en slib bezinkt.

Daardoor hebben zich uitgestrekte slikken gevormd, die bij laag water droogvallen. Deze zijn van grote betekenis als foerageergebied voor steltlopers, zoals rosse grutto, scholekster, steenloper, en diverse soorten strandlopers.

Ook voor de vogeltrek en overwinterende vogels is dit gebied van groot belang.

Op de slikken bevinden zich uitgestrekte zeegrasvelden die van belang zijn als voedsel voor de rotgans en voor verschillende eendensoorten. Zeegras is een in Nederland zeldzame waterplant, die alleen in zout water voorkomt.

Op sommige plaatsen zijn de slikken zo hoog opgewassen dat er zich pioniersplanten hebben kunnen vestigen.  Hier zijn veldjes zeekraal te vinden; op de meer slibrijke delen groeit het Engels slijkgras. Deze planten leggen als zand- en slibbinders de basis voor het ontstaan van een schor.

Sint Annaland aan de Krabbenkreek is een unieke locatie voor een onvergetelijke vakantie.

Natuurliefhebbers en rustzoeker zullen hier zeker terug blijven komen.

Vogels kijken en fotograferen, watersport, wandelen, fietsen of gewoon een boek lezen.

De Krabbenkreek een prima visstek in de zomer voor de Geep en Zeebaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *